Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Årsmöte2020"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Årsmöte2020


Nu är det dax för årsmöte!

Välkommen till Årsmöte för Tierps cykelklubb 24/2-2020 kl 18:00 vid Vegahallen

Förslag till föredragningslista

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;

           b) föreningens kassör för en tid av 2 år; detta skall ske vartannat år mot ordförandeval.

           c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           d) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

           e) 1 revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

           f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13. Övriga frågor: 

  • Eventuella motioner från medlemmar
  • Motion från styrelsen angående uppdatering av nuvarande stadgar

 

Kontakta valberedningen Johan Lindström 070-6653338 för eventuella förslag till ny styrelse medlem senast 3/2-2020

Kontakta Ordf Stefan Westerbom 073-8457292 för inlämnande av motioner senast 3/2-20 och för påseende av  möteshandlingar inför årsmötet.

 

Inga nyheter är skapade

 

Våra huvudsponsorer

 

 melins

 

C24_Woody

 

ICA-supermarket

 

 

 

övriga sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Tierps CK - Cykel
Stefan Westerbom, Fågelvägen 41
81544 Tierp

Kontakt:
Tel: 0738457292, 0760383436
E-post: info@tierpscykelklubb.se